Effektmåling skaber grundlag for vækst

Virksomheder lever af at sælge de produkter, som de producerer. Opgaven er helt simpel, men det er utrolig vanskeligt at nå i mål. Derfor er det vigtigt, at en virksomhed har det vidensgrundlag, som er nødvendigt i forhold til at kunne optimere sin salgsstrategi. Alle virksomheder har bevidst eller ubevidst en salgsstrategi, men hvordan kan man egentlig vide, om den fungerer efter hensigten? Man kan selvfølgelig tage et kig på salgstallene, men hvis man vil have en mere udførlig redegørelse for, hvorfor det går, som det går, så er det oplagt at få lavet en Effektmåling.

 

Effektmåling

For at en virksomhed kan skabe vækst er det af største betydning, at virksomheden kender målgruppen, som produktet henvender sig til. Der ligger typisk et stort potentiale for at optimere salget indenfor den specifikke målgruppe, men for at man kan optimere salget er det nødvendigt, at man har den nødvendige viden. En effektmåling kan være utrolig gavnlig i forhold til dette. Undersøgelsen går ind og kortlægger, hvordan virksomhedens salgsstrategi fungerer i forhold til målgruppen. Man får viden om, i hvor høj grad målgruppen kender til produktet, om den har prøvet produktet, og undersøgelsen går derudover også ind og kortlægger, hvor stor en andel af målgruppen forkaster eller foretrækker produktet, efter de har prøvet det.

Effektmåling giver overblik

Det er utrolig vigtigt, at man som leder har det fulde overblik over virksomhedens indsatser, herunder om indsatserne kan tilpasses og optimeres, sådan at de i højere grad stemmer overens med de fremsatte målsætninger. Der findes ikke høj grad af målopfyldelse, hvis en indsats ikke løbende tilpasses markedet. Med en effektmåling kan man som virksomhed få det fulde overblik over, hvilke elementer af indsatsen fungerer, og hvilke ikke fungerer. Dermed har man mulighed for at tilpasse indsatsen, og man kan derudover fjerne overflødige elementer. Dermed skabes større effektivitet.

Når man skal have lavet en effektmåling, er det af største betydning, at det er kompetente fagfolk, der udfører undersøgelsen. Det nytter ikke noget at bestille en undersøgelse, hvis folkene bag ikke har de nødvendige faglige kompetencer. Ved at vælge en kompetent leverandør, kan man være sikker på at få pålidelige resultater, som man trygt kan bruge som grundlag for virksomhedens videre udvikling. Metodevalg er et af de absolut vigtigste elementer i hele undersøgelsen. Som kunde kan du se frem til at få leveret et produkt, der metodisk er korrekt opbygget, og så er rapporterne tilmed let læselige.

Effektmåling – Et uvurderligt ledelsesredskab

Der er flere og flere virksomheder, der vælger at få lavet en effektmåling af deres forskellige indsatser. Målingerne giver nemlig overblik over, hvilke indsatser fungerer efter hensigten, og hvilke enten kan optimeres eller skrottes. Dermed dannes der også grundlag for, at virksomheden kan lave store besparelser, og derfor kan det sagtens betale sig at investere i en undersøgelse. Førhen var det sådan, at det kostede en bondegård at få lavet en undersøgelse af denne type, men dette er ikke tilfældet længere. I dag kan man få udarbejdet en fyldestgørende rapport til en utrolig favorabel pris.