Hvad er en ladopbygning?

Når man først hører ordet ladopbygning, kan det være et stort mysterium hvad dette i virkeligheden er. Ordet forklarer som sådan sig selv: det er en opbygning af et lad. Men er et lad ikke noget som allerede er er bygget når man køber en vogn med lad? Det er til dels rigtigt. Man kan købe vogne med færdiglavet lad, men i mange tilfælde er dette ikke tilstrækkeligt. Det kan ikke betale sig at købe et nyt køretøj hver gang man har brug for en ny type lad, og i den sammenhæng kan det være til mere nytte at bygge et nyt. Det er i sin essens hvad ladopbygning går ud på: Man bygger det lad som man har brug for.

ladopbygning

Til dette skal man benytte de rigtige dele. Hvilke man skal bruge, kommer i høj grad an på hvad ladet skal bruges til. Hvis det skal bruges til almentransport, så er de nøje specifikationer ikke så vigtige. Men hvis det for eksempel skal bruges til transport af dyr eller planter, så er der en helt anden række krav som ladet skal leve op til.

Hvordan fungerer ladopbygning af kreaturtransport?

Når det kommer til ladopbygning som skal bruges til transport af dyr, er der en række standarder som skal overholdes. Man kan ikke blot smide dyrene op på en trailer og køre dem af sted. Ofte skal kreaturer eller grise køres meget lange distancer, og derfor er der nogle velfærdsmæssige krav som skal overholdes. Det er først og fremmest vigtigt at dyrene får lys, og derfor skal der være vinduer i ladet. En dyretransport er overdækket, og det sætter store krav til ladopbygningen. Vinduer skal placeres på en måde så dyrene får lys, men de skal helst ikke blive stresset ved at kunne se hvad der foregår udenfor.

Det næste man skal være opmærksom på ved transport af dyr, er at der er ordentlig ilttilførsels. Hvis der ikke er dette, kan man risikere at dyrene falder døde om under kørslen. Det er uretfærdigt overfor dyrene, men det er også et stort problem for dem som skal have leveret dyrene. Der kan være store omkostninger forbundet med dette. Derfor skal der indsættes ordentlig ventilation når man foretager ladopbygning til kreaturtransport.

For at dyrene kan komme op på ladet, skal der også være en ordentlig rampe. Hvis man har alle disse tre ting, så har man et solidt lad til at transportere dyr med.

Ladopbygning til transport af planter kræver ekstra opmærksomhed

En gruppe som ofte benytter specielle lad, er gartnere. Det er fordi de blandt andet skal transportere planter. Det sætter store krav til ladopbygningen. Hvis planterne skal transporteres langt, så skal man være opmærksom på nogle af de samme ting som når man transportere dyr. Der skal være lys så planterne kan foretage fotosyntese, og der skal være god ventilation så klimaet forbliver på et tåleligt niveau. Uanset hvilken ladopbygning man har brug for, så kan man altid spørge et godt firma til råds.